Intelligente investeringen

Blublock

Positioning%20Blublockv2

Introductie

Blublock is een jonge Nederlandse investeringsmaatschappij, opgericht door een groep ondernemende professionals met verschillende complementaire disciplines en ervaring. De core business van Blublock is het met risicodragend vermogen direct investeren in ondernemingen in twee verschillende branches te weten Duurzame (groene) projecten en Internet. Blublock staat voor een goed rendement in evenwicht met een aanvaardbaar risico en een bepaalde zekerheid. Blublock investeert met eigen vermogen en vreemd vermogen. Investeringen met een relatief korte looptijd van gemiddeld circa 5 jaar. Na een duidelijk omschreven onderzoek- en beslisproces wordt pas tot investering overgegaan. De investering moet voldoen aan onze strakke criteria en passen in onze investeringsgebieden.

Blublock

Blublock team

Het Blubock team bestaat uit 5 professionals afkomstig uit diverse complementaire disciplines. Zij beschikken allen over ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Het team combineert senior management-, financiële-, juridische- en fiscale ervaring en heeft daarnaast uitgebreide ‘hands-on’ M&A ervaring. Tevens heeft het team bancaire ervaring en hebben een aantal leden hun sporen verdiend bij de advieskantoren behorende tot de zogenaamde ‘big five’ en het internationale bedrijfsleven.
De teamleden hebben in het verleden meerdere succesvolle ondernemingen opgezet en verkocht en een bewezen trackrecord op het gebied van reorganisaties.

Het operationele management team van Blublock bestaat uit de volgende personen:

L.A. (Dap) Monas MBA, Managing Partner

Dap is al meer dan 10 jaar zelfstandig ondernemer, in zijn vorige functie als ‘board room’ en ‘management consultant’ assisteerde en adviseerde hij zowel ondernemers als directies van grote en middelgrote ondernemingen op het gebied van vraagstukken rond strategisch en tactisch management, maar met name ook op het gebied van herstructureringen en ‘turn-around’ situaties. Voordat Dap zijn eigen onderneming startte was hij directeur bij KPN en Ricoh, met focus op sales en management.
Dap beschikt over een MBA met ‘honors’ op het gebied van Human Resources en Management.

P.G.E. (Paul) van der Meer, Partner, focus investor relations, business development

Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft Paul binnen de Benelux diverse ondernemingen gestart, opgebouwd en verkocht. Deze ondernemingen waren en zijn actief op het gebied van financiële dienstverlening, verzekeringen, vastgoed en innovatie gedreven bedrijven. Daarvoor was hij actief in gestructureerde producten en vermogensbeheer binnen het bankwezen, meest recent als fund manager bij Delta Lloyd Asset Management. In 1999 kwam hij in dienst bij Delta Lloyd, na de verkoop van een financiële dienstverlener waarin hij aandeelhouder was. In 2009 verkocht hij zijn belang in Orca Beheer N.V. een private investeringsmaatschappij met belangen in België, Duitsland en Nederland.

mr. N.E.F.M. (Nathalie) Meijer, Bedrijfsjurist

Na haar studies bedrijfs- en fiscaalrecht heeft Nathalie meer dan 10 jaar als fiscaal manager bij PWC gewerkt. Met name in de M&A praktijk maar ook adviseerde zij (internationale) cliënten op het gebied van fiscale structuren en optimalisatie daarvan. Als bedrijfsfiscalist bij Allied Domecq heeft zij dit in de praktijk uitvoering gegeven. Ook met het managen van de compliance op fiscaal en vennootschappelijk gebied heeft zij daar ruime ervaring opgedaan. In haar laatste functie als manager fiscale zaken van de ANWB heeft zij deze ervaring uitgebreid met de BTW en loonbelasting aspecten van een (middel)groot bedrijf.

Visie & Trends

Visie

Blublock investeert in sectoren die aanhaken bij duidelijke en onomkeerbare demografische en maatschappelijke trends. Zij beschouwt een trend als interessant als deze de markt voor een onderneming creëert of op termijn vergroot. Blublock verwacht dat de volgende vier ontwikkelingen een groot en langdurig potentieel bieden voor nieuwe producten en diensten:

 1. Invloed van informatietechnologie
 2. Demografie, vergrijzing
 3. Individualisering
 4. Grondstof schaarste

Daarnaast hangen deze trends in veel gevallen met elkaar samen en versterken zij elkaar. Blublock investeert in ondernemingen die zich bewust zijn van deze trends en die niet gokken op een hype. Een mogelijke investering is een timing in de trend.

Visie & Trends

Groeiende invloed van informatietechnologie

De invloed van informatie- en communicatietechnologie (ICT) groeit al decennia. Toch is de verwachting dat het aandeel ICT in alle dagelijkse processen verder zal toenemen. De infrastructuur die internet biedt verbindt de aanbieders van informatie direct met de vragers.

Consumenten maken steeds meer gebruik van online winkelen en bankieren, van social media, vergelijkingssites en andere vormen van informatie-uitwisseling.
Daar komt bij dat het aantal ‘digibeten’ de komende twintig jaar sterk zal dalen en nagenoeg iedereen gebruik zal gaan maken van ICT.

Visie & Trends

Demografie, vergrijzing

De verandering in de bevolkingssamenstelling waarbij het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt, zal naar verwachting in Nederland zijn hoogtepunt beleven in de periode tussen 2020 en 2030.

Naast de daling van het geboortecijfer sinds begin jaren ’70 van de vorige eeuw zorgen ook andere demografische factoren zoals een stijging van de gemiddelde levensverwachting ervoor dat ook na 2030 ouderen - verhoudingsgewijs - een groter deel van de bevolking blijven uitmaken dan nu het geval is.
Gevolgen van de vergrijzing zijn:

 • Meer medische zorg/kosten
 • Krapte op arbeidsmarkt
 • Meer vrijetijdsbesteding
 • Meer ouderen met specifieke (woon)wensen

Visie & Trends

Demografie, vergrijzing

AgingIn2000

Visie & Trends

Individualisering van de maatschappij

Mensen kunnen en willen in toenemende mate hun individuele keuzes maken en niet afhankelijk zijn van anderen, er zijn zelfs situaties denkbaar waarin mensen geforceerd worden keuzes te maken door veranderende regelgeving, privatisering en/of liberalisering. De online beschikbaarheid van informatie versterkt deze trend.

SocialMediaLandscape

Visie & Trends

Grondstof schaarste

De vraag naar grondstoffen stijgt in een hoog tempo. Drijvende krachten zijn de groei van de wereldbevolking en het relatief snel stijgende welvaartspeil van ontwikkelingslanden. Omdat de voorraad fossiele brandstoffen en grondstoffen als metalen in rap tempo slinkt en de groei van de agrarische productie in een veel trager tempo verloopt, raken de voorraden uitgeput. De stijgende vraag leidt tot forse prijsstijgingen. Ook veranderende economische ontwikkelingen in voormalige tweede- en derdewereldlanden zorgen voor additionele druk op de voorraden.

Visie & Trends

Grondstof schaarste

Commodity-Cash-Index

Investeringsfocus

Branches

Blublock heeft op basis van de eerder genoemde trends en hun gevolgen een tweetal branches geselecteerd die optimaal zullen meeliften op deze ontwikkelingen.

Blublock Web

Binnen de ICT branche richt Blublock Web zich in de eerste plaats op ondernemingen die internettoepassingen en applicaties ontwikkelen en deze beheren en optimaliseren. Daarnaast investeert Blublock Web in internetbedrijven die zich richten op de massaliteit van de markt en communicatie. Blublock investeert reeds in een aantal internetondernemingen die hierop gericht zijn en websites ontwikkelen en onderhouden die de consument nieuwe, onafhankelijke, mogelijkheden biedt om producten en diensten te kopen tegen de beste prijs op het juiste moment.

Blublock Green

Oplossingen voor de schaarse voorraad grondstoffen zullen worden gevonden in nieuwe technologieën, hergebruik van afval, bijproducten en restmaterialen en gebruik van niet schaarse energiebronnen als water, wind en zon. Blublock Green richt zich binnen het duurzame segment op ondernemingen die tegen een lagere of vergelijkbare kostprijs in staat zijn producten en energie te leveren die bestaande bronnen of producten blijvend kunnen vervangen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe energieopwekking met behulp van transparant daglicht glas, of glas dat de warmte instraling (infra rood) beperkt door toepassing van een IR-Blocker (grote besparing op koeling) of biologisch afval als substituut voor hout als bron voor mdf platen en biogas. Aanvullende voorwaarden voor een investering in deze sector zijn dat het ‘proven technology’ betreft en dat deze is beschermd met intellectuele eigendomsrechten en patenten.

Investeringsbeleid

Investeringscriteria

Blublock hanteert bij haar investeringsbeslissing heldere criteria waaraan een propositie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een investering door Blublock.

 1. De propositie past binnen één van de twee thema’s
 2. De producten of diensten van de propositie zijn onderscheidend
 3. De mensen zijn in staat de activiteiten volgens een heldere visie en een concrete aanpak op of uit te bouwen
 4. Het verdienmodel en de daarmee samenhangende exit mogelijkheid is helder
 5. De propositie biedt een gewogen risico en een aantrekkelijk rendement

Tevens wordt de propositie getoetst op criteria die specifiek zijn voor de relevante sector.

Voorbeelden van investeringen

Blublock_web

Bestaande investeringen:

Voorbeelden van investeringen

Blublock Web

Coqtail BV en gelieerde ondernemingen

"Coqtail, it's all in the mix", een dynamisch, creatief internetbedrijf dat haar eigen concepten voor internet ontwikkelt en ten uitvoere brengt online (Coqtail Concepts). Daarnaast ontwikkelt Coqtail ook internetsites en applicaties (Coqtail Development) voor een groot aantal klanten, waaronder grote landelijk als ook internationaal bekende corporate accounts. De startfase ontgroeid, een jong en creatief management en een cash flow positieve groeier.

Bezoek Website

Adres

Wagenweg 51
2012 NB Haarlem
Nederland

Contact info

Telefoon:+31(0)23 - 542 0500
Fax+31(0)23 - 534 6572
Websitewww.blublock.nl
Emailinfo@blublock.nl

Neem contact op